Tiêu đề (tối đa 70 kí tự) *
Nội dung (tối đa 1500 kí tự)*
Chọn mục (*)
Tỉnh thành (*)
Chọn vị trí đăng (*)

Các vị trí khác

 • Không hiển thị các top nói trên
 • Không xuất hiện ngoài trang chủ Rao vặt
 • Giá thanh toán (chưa VAT): Miễn phí

Hot trang chủ

 • Hiển thị tại 1 trong 6 vị trí Hot trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Lưu tại vị trí thường chuyên mục phù hợp
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 300,000 VNĐ

Top 1 Nhà đất

 • Hiển thị Top 1 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 250,000 VNĐ

Top 2-5 Nhà đất

 • Hiển thị Top 2-5 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Nhà đất trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 200,000 VNĐ

Top 6 Nhà đất

 • Hiển thị tại 1 trong 7 vị trí Top 6 chuyên mục Nhà đất tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Lưu tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 100,000 VNĐ

Top 1 Mẹ bé

 • Hiển thị Top 1 chuyên mục Mẹ bé tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 200,000 VNĐ

Top 2-5 Mẹ bé

 • Hiển thị Top 2-5 chuyên mục Mẹ bé tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục Mẹ bé trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 150,000 VNĐ

Top 1 Xe hoặc Thời trang-Mỹ phẩm

 • Hiển thị Top 1 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 150,000 VNĐ

Top 2-5 Xe hoặc Thời trang-Mỹ phẩm

 • Hiển thị Top 2-5 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 2-5 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 100,000 VNĐ

Top 1 các chuyên mục khác

 • Hiển thị Top 1 chuyên mục tại trang chủ Rao Vặt trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục trong 2h
 • Hiển thị Top 1 tại trang chuyên mục cấp 2 phù hợp trong 2h
 • Hiển thị Top 1 trong Box chuyên mục cấp 2 phù hợp trên trang chuyên mục trong 2h
 • Giá thanh toán (chưa VAT): 50,000 VNĐ
Hình minh họa (kích thước của ảnh tối đa 1Mb)
Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc