Đào tạo ngoại ngữ

Khai giảng khóa IELTS hè tháng 04 05 06/2018 tại CET gò vấp

09:29 | 13/04/2018 | Hà Nội

0862576867 trung tâm Cet

KHAI GIẢNG IELTS THÁNG 04 05 06 2018
(LỚP CỦA Mr. HIẾU GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP)
🔔 IELTS Basic tối 3 5 7 Band 5.0+ 🔔
Khung giờ: 5:45 đến 9:00 (tối)
Khai giảng ngày: 10/04
HẠN ƯU ĐÃI ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ HẾT 03/04/2018
Họcphí: 5.810.000đ (đãbaogồmgiáotrình)

🔔 IELTS Basic tối 2 4 6 Band 5.0+ 🔔
Khunggiờ: 5:45 đến 9:00 (tối)
Khai giảng ngày: 07/05
HẠN ƯU ĐÃI ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ HẾT 03/05/2018
Họcphí: 5.810.000đ (đãbaogồmgiáotrình)

🔔 IELTS Improver tối2 4 6 Band 6.0 🔔
Khung giờ: 5:45 đến 9:00 (tối)
Khai giảng ngày: 28/05
HẠN ƯU ĐÃI ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ HẾT 03/05
Học phí: 6.200.000đ (đã bao gồm giáo trình)

[SPECIAL] 🔔 IELTS Improver tối 2 4 6 Band 6.0 🔔
Khung giờ: 5:45 đến 9:00 (tối)
Khai giảngngày: 25/06
HẠN ƯU ĐÃI ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ HẾT 20/06
Học phí: 6.200.000đ (đã bao gồm giáo trình)

🔔 IELTS Expert (giảiđề IELTS) tối 3 5 7 Band 7.0+🔔
Khung giờ: 5:45 đến 9:00 (tối)
Khai giảng ngày: 12/06
HẠN ƯU ĐÃI ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ HẾT 05/06
Học phí: 6.250.000đ (đã bao gồm giáo trình)

💢 Địa chỉ: 628/7 Phan VănTrị Phường 10, Quận Gò Vấp
💢 Điện thoại: 028.6257.6867
💢 Website: www.cet-flc.com