Honda Việt Nam mời thầu gói hàng Invest A0 printer

12:00 | 05/06/2019 | Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam

Phòng Kế hoạch Cung ứng

THÔNG BÁO

(V/v: Mời chào hàng đầu tư)

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

- Trước hết, Honda Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý nhà cung cấp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

- Bằng công văn này, chúng tôi kính mời Quý nhà cung cấp có nhu cầu tham gia chào giá các gói thầu sau:

No

Số hiệu gói hàng

Tên gói hàng

Hạn nộp báo giá

Địa chỉ liên hệ

1

ITIM.96KI.03

Invest A0 printer

14h00 ngày 17/6/2019

Ms. Đào Thị Lộc

Email: Prd_dt_loc@honda.com.vn

Số điện thoại:

02113868888 (máy lẻ:  6412)

2

HNM.ENG.AE.96KI.01

Máy rút trục crank shaft,shaft driver,bắn bolt stud tự động

14h20 ngày 17/6/2019

3

HR.96Ki.02

Buying 5 dryers for laundry

14h40 ngày 17/6/2019

 

 

 

 

(Quý nhà cung cấp lưu ý nộp báo giá niêm phong muộn nhất theo thời hạn nộp báo giá nêu trên. Sau thời gian này, mọi hồ sơ chào giá đều được coi là không hợp lệ)..