Đào tạo nghề

Dạy Vi Tính tại nhà Học viên

09:43 | 23/04/2018 | Hà Nội

01652446679 Vũ Thụy

Dạy tại nhà học viên, dạy theo yêu cầu
Phương châm: HỌC ĐƯỢC thì phải LÀM ĐƯỢC
Chuyên dạy:
- Vi tính văn phòng, MS Word, Excel, Power Point, windows, làm quen, cài đặt máy tính….
- Thiết kế, vẽ logo, vectơ,... COREL, ILUSTRATOR:

- Cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh… PHOTOSHOP:
- Dạy dựng phim Primier….

LH: 01652446679 (Thầy Thụy)