Lao động phổ thông

Tuyển nhân viên tư vấn

14:45 | 17/10/2017 | Hà Nội

0973481253 Nguyễn Thị Bích

Gọi điện tư vấn, thuyết phục khách hàng:
- Thực hiện cuộc gọi nhằm tiếp cận các yêu cầu mua hàng của khách hàng trong danh sách được phân công phục trách;
- Cung cấp các thông tin sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
- Đánh giá và tìm ra các khách hàng tiềm năng
- Chăm sóc các khách hàng đã và đang mua hàng của công ty
Xây dựng dữ liệu khách hàng
- Nhận thông tin về khách hàng thông qua đội thị trường cung cấp
- Tìm kiếm dữ liệu khách hàng trên các trang mạng xã hội
Chăm sóc khách hàng qua email, sms,…
- Đăng tin về sản phẩm nhằm thu hút các khách hàng qua facebook, zalo,…
- Chăm sóc những khách hàng tiềm năng và báo cáo lại với quản lý trực tiếp