Ngoại thất, sân vườn

Nhà lưới giá rẻ, báo giá lưới trồng rau sạch, tự làm nhà lưới

15:14 | 06/03/2018 | Hà Nội

0974699825 Trần Thị Viên


Lựa chọn những modul được sản xuất sẵn cho yêu cầu trung bình thấp nhằm giảm các chi phí " không chuyên nghiệp" gây ra.
Thiết kế nhà lưới giá rẻ với modul liên tục:
Các modul ghép liên tục trụ liền trụ:
Cấu tạo hệ vì kèo hợp lí cho chịu lực: Không thừa, không thiếu.
Thiết kế nhà lưới giá rẻ phải có khả năng chống được gió bão nhẹ: Quá sơ sài sẻ phải trả giá khi
Website: www.mangphunhakinh.vn I www.hethongtuoi.vn hà kính, màng nhà kính, màng