Hội nghị Blockchain Đông Nam Á tại Hà Nội

12:00 | 23/04/2018 | Hà Nội

Ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại khách sạn Dacewoo, Hiệp hội sáng tạo Blockchain Đông Nam Á và Công ty TNHH KT Mạn Viễn Đông tổ chức Hội nghị Blockchain Đông Nam Á, thảo luận về môi trường đầu tư Đông Nam Á cùng với những lãnh đạo cấp cao của Đông Nam Á và Asean với hơn 400 khách mời.

Chương trình thảo luận của hội nghị tập trung vào các nội dung chính:

1.      Thảo luận về môi trường đầu tư Đông Nam Á với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước Đông Nam Á và ASEAN.

2.      Giới thiệu thiệu những bước phát triển mới nhất và những ứng dụng của công nghệ Blockchain trên thế giới, thảo luận và đưa ra đổi mới để phát triển kinh tế thương mại trong tương lai.

3.      Thúc đẩy và thiêt lập các mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các tổ chức và nhà đầu tư trong nước .

4.      Khởi động Nghi thức thành lập Hiệp hội sáng tạo Blockchain Đông Nam Á

Đây là cơ hội được lắng nghe các chuyên gia hàng đầu Châu Á chia sẻ những phát triển mới nhất các ứng dụng của công nghệ Blockchain trên thế giới, thảo luận về kinh tế thương mại và đổi mới để phát triển trong tương lai.

Hiệp hội sáng tạo Blockchain Đông Nam Á được sáng lập với sự tham gia của bộ khoa học công nghệ chính phủ các nước Asean, các hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số chuyên nghiệp, các cơ quan truyền thông nổi tiếng Asean, các sàn giao dịch Blockchain uy tín và các chuyên gia Blockchain. Hiệp hội ra đời mang lại cho sự phát triển vào thời kỳ đầu của ngành công nghiệp Blockchain tại Đông Nam Á nguồn tài nguyên phong phú, sự chỉ dẫn chuyên nghiệp, hướng đi có tầm nhìn đồng thời là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ Blockchin tại Đông Nam Á