Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐH DƯỢC

11:55 | 19/12/2018 | Hà Nội

0833729903 Phương Phương

Để tạo điều kiện cho những bạn đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, những bạn đã và đang đi làm muốn liên thông lên Đại học chuyên ngành dược. Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội đã tổ chức tuyển sinh liên thông.
** Khóa học: + đối với Trung cấp lên Đại học : 2019 - 2021
+ Đối với Cao đẳng lên Đại học: 2019 - 2020
** Sau khi học xong sẽ được cấp bằng chính quy của trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.
** Lệ phí thi: 1.050.000đ
**Lệ phí ôn tập: 2.000.000đ
** Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/01/2019