Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

11:20 | 27/02/2018 | Hà Nội

0979868620 Quỳnh Mai

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
------ 0979 8686 20------
==>- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GIẢNG VIÊN: Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định
==>- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GIẢNG VIÊN CHÍNH: Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khoa học tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học; Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định
==>- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GIẢNG VIÊN CHÍNH CAO CẤP: Giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học trở lên; hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp cao đẳng, đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chủ trì hoặc tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Học phí: 2.500.000đ/ khóa học
LIÊN HỆ:
Ms Mai: 0979868620
Email: quynhmai@giaoducvietnam.edu.vn
Skype: quynhmai.2812
http://giaoductuyensinh.vn/chuan-chuc-danh/
Chứng chỉ chuẩn chức danh giảng viên chính| Chuẩn bộ GDĐT