Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Tuyển sinh lớp trung cấp chính quy sư phạm mầm non học 1 năm

15:18 | 24/11/2017 | Hà Nội

0976611059 Lê Đình Toản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY SƯ PHẠM MẦM NON
HỌC 1 NĂM, 2 NĂM Tại Bến Tre

Được đăng ký học thứ 7, chủ nhật hoặc buổi tối cấp bằng chính quy phù hợp với cả người đang đi làm

Được hỗ trợ với những người khó khăn, chính sách hoặc hoàn cảnh, ở xa

Tốt nghiệp cấp bằng Chính quy ngành sư phạm mầm non

Đủ điều kiện liên thông lên cao đẳng, đại học theo quy định

Học hệ 1 năm yêu cầu chỉ cần có 1 bằng Từ Trung Cấp Nghề trở lên

Còn chỉ tiêu học ra trường sớm 5/2018 ra trường